Beelden

Godinnen: moeder en wijze vrouw

De moeder met volle buik; symbool voor vruchtbaarheid en het geven van nieuw leven, de wijze vrouw gebogen; symbool voor de overgave en het loslaten, het stilaan verlaten van het aardse leven. Het symbool op de buik staat voor de drie fasen in een vrouwenleven: het meisje, de moeder en de wijze vrouw.

Prijzen

Hoogte 40 en 47 cm: 175€

Offerschaal

De schaal symboliseert het geven, het offer aan moeder aarde.

Ze kan gebruikt worden in combinatie met de bijpassende moedergodin.

Prijs

Diameter 34 cm: 200€

Moedergodin

De moedergodinnen die ik maakte zijn oeroud geïnspireerd. Miljoenen jaren geleden werden deze vrouwenbeelden al gemaakt en door ze te maken kreeg ik meer voeling met deze energie: de energie die je naar binnen doet gaan, die je beschermt. De energie van de herfs en de winter. Van overvloed en geven, van baren en voeden, van houden van en zorgen voor... maar ook de energie van mededogen, geborgenheid en gevoeligheid.

De energie die ik soms mis in onze maatschappij...

Prijs

Hoogte 32 cm: 100€

Moedergodin

achterkant

Moedergodin

Prijs

Hoogte 42 cm: 195€

Moedergodin

achterkant

Moedergodin met kom

Prijs

Grootte: 27x25cm:210€

Moedergodin met kom

Zijkant

Moedergodin met kom

Prijs

Grootte 25x32cm:210€

Moedergodin met kom

Achterkant

Moedergodinnetje op sokkel

Prijs

Hoogte 24cm: 35€

Moedergodinnetjes

Prijs

Hoogte 14 cm: 28€

Moedergodinnetjes

In de buik kan een piepklein briefje, steentje,... verstopt worden.

Prijs

Hoogte 14 cm: 28€

Moedergodin voor Rita: urne

Dit beeld is heel bijzonder en ligt me nauw aan het hart.

Rita was stervende en wilde een urne in de vorm van mijn moedergodin... ik voelde me zeer vereerd.

De tekst over de moedergodin wilde ze graag op de enorme buik van het beeld. Ik heb Rita nooit ontmoet maar tijdens het boetseren van het beeld was ze bij me en hield mijn handen vast.. dank je, Rita, voor deze onvergetelijke opdracht.

De kaligrafische tekst heeft Annemie van de Water gezet, ook zij ervaarde hulp en warmte van Rita.

 

 

De offering

De godin staat in een schaaltje waar een offer in kan. De roosjes op de schaal en in de handen zijn symbool voor bescherming.

prijs

Hoogte 27 cm: 95€

De offering

De godin staat symbool voor een offering. De roosjes op de bol zijn symbool voor bescherming.

Prijs

Hoogte 30 cm: 95€

De bescherming

De houding van de godin en de roosjes staan symbool voor bescherming.

Prijs

Hoogte 17 cm: 95€

Zielsverwanten

Man en vrouw, twee zielen in verbinding met elkaar. Elkaar ondersteunend, aanvullend, ommarmend maar ook loslatend.

De roosjes als bescherming errond.

Prijs

Hoogte 26 cm: 235 €

De transformatie

Symbool voor de verandering die kan optreden na een moeilijke periode.

Prijs

Hoogte 46 cm: 250€

De mijmering

Prijs

Hoogte 38 cm:125€

De fierheid

Hoogte 32 cm: 75€

De zaligheid

Het gevoel in overgave te gaan, één met je ziel, in volle vertrouwen.

Prijs

Hoogte 30 cm: 230€

Het verdriet

Prijs

Hoogte 20 cm: 230€

De dankbaarheid

Dankbaar voor de vreugede, dankbaar voor de overgave, dankbaar voor het verdriet,...

Prijs

Hoogte 22cm: 210€

Eva of vloeiend

Dit is het eerste beeld van de reeks "De vrouwelijke cyclus". Een reeks beelden die ik gemaakt heb voor de tentoonstelling: "De 5 ritmes in woord en beeld" .

Eva symboliseerd de periode voor de menstruatie, het jonge meisje, de opkomende maan. Ze is onschuldig en argeloos, ontvankelijk en vrouwelijk. Het maagdelijk meisje vlak voor haar vruchtbaarheid.  Dan dient de scheppingsdrang zich aan, de verboden boom laat haar niet onverschillig. Eva ontwikkelt zich tot een geslachtsrijpe vrouw en laat zich verleiden door de slang. Ze is nu bevangen door de drift om te scheppen. Eva en vloeiend kunnen ervaren worden als een in zichzelf gekeerde, rustige, vrouwelijke en zachte energie.

Prijs

450€ (enkel op bestelling)

Lilith of staccato

Het tweede beeld van de reeks.

De periode van de ovulatie en de vruchtbaarheid.

De vruchtbare vrouw, de volle maan. Het vuur in Eva ontwaakt.  Ze leeft vanuit haar impulsen en is trouw aan haar verlangens en gevoelens: ze neemt geen blad voor de mond! Dit doet ze omdat ze plezier schept in haar vrouwelijkheid. Waarom zou ze zich moeten verstoppen? Ze is wie ze is en wordt bewondert om haar lef. Ze toont zich aan de buitenwereld en is trots op zichzelf en op haar mannelijke kracht. Lilith en staccato kunnen ervaren worden als een woeste, vurige energie.

Prijs

500€ (enkel op bestelling)

Kali of chaos

Het derde beeld van de reeks.

De periode vlak voor de menstruatie, de vrouw in de menopauze, de afnemende maan.

Ze wil als transformatiegodin herinneren aan de vergankelijkheid. Ze maakt ruimte om het oude te laten verdwijnen zodat het nieuwe een kans krijgt. Ze wil erkent worden en eist rust en stilte in deze periode van zuivering. De energie is zeer wild maar toch naar binnen gericht. Het loslaten is enkel helend als je dicht bij jezelf blijft. Jezelf terugtrekken tijdens deze periode is een eerbewijs aan Kali. Soms lijkt de chaos niet te overzien maar wanneer je onverstoort in de diepte van haar zwarte gelaat kijkt licht uiteindelijk de duisternis op.

Kali en chaos kunnen ervaren worden als een zware en erg emotionele energie.

Prijs

750€ (enkel op bestelling)

Demeter of lyrisch

Het vierde beeld, de periode van de menstruatie, het loslaten.

De vrouw tijdens de menopauze, de nieuwe maan. Demeter heeft kinderen gebaard en grootgebracht en is klaar om ze los te laten. Zij helpt vrouwen over de drempel van de ene fase naar de andere. Vrouwen worden maandelijks uitgedaagd om te "sterven" en opnieuw geboren te worden. Demeter geeft een gevoel van vreugde, de zwaarte wordt lichter als ze zich overgeeft. Demeter en lirisch kunnen ervaren worden als een lichtere emotionele energie die uiteindelijk vreugde brengt.

Prijs :

550€ (enkel op bestelling)

 

Hekate of stilte

Het 5e beeld van de reeks, de wijze, oude vrouw. De periode na de menstruatie, de nieuwe maancyclus kan beginnen.

Hekate laat zich zien aan Demeter als een onmetelijke ruimte van eeuwigheid. Het licht dat doorbreekt, een nieuwe maan die weer geboren wordt.

Ze gaat nu in de richting van haar wezenlijke zelf. Ze hoeft niets meer te bewijzen, alles is losgelaten,...

Hekate en stilte kunnen ervaren worden als een diepe wijsheid, een overgave aan het hogere zelf.

Prijs:

450€ (enkel op bestelling)

Zielsverwanten

Dit beeld is ontstaan vanuit een diep gevoel van verbinding op zielsniveau. Man en vrouw, in verbinding met elkaar.

Elkaar aanvullend, ondersteunend, omarmend maar ook loslatend. Samen en al-een.

Prijs:

750€ (enkel op bestelling)

 

De zaligheid

Het gevoel in overgave te gaan, één met je ziel, in volle vertrouwen.

Prijs:

1250€ (enkel op bestelling)

De offering

De offering symboliseert de emotie die ik ervaar wanneer ik belangrijke keuzes maak. Keuzes maken betekent ook loslaten.

Loslaten kan oijn doen. Maar ook plaats maken voor een nieuwe geboorte...

Prijs:

1250€ (enkel op bestelling)

De dankbaarheid.

Prijs

950€ (enkel op bestelling)

De eenzaamheid

Prijs

1250€ (enkel op bestelling)

Kwetsbaarheid en passie. 

Een vrouw toont zich kwetsbaar, kijkt vanop afstand naar drie mannen die hun passie beoefenen en zich hierdoor ook kwetsbaar opstellen.

Kwetsbaarheid en passie.

Ontwerptekening voor het beeld kwetsbaarheid.

Passie

Keramisch schilderij op porselein.

Passie

Keramisch schilderij op porselein.

Passie

Keramisch schilderij op porselein.

Kwetsbaar

Ontwerptekening voor kwetsbaar.

De maancyclus, eerste beeld voorzicht

De maancyclus, eerste beeld detail.

De maancyclus, tweede beeld: opkomende maan ,detail.

De maancyclus, derde beeld: volle maan.

Volle maan, detail.

Het afscheid.

Sfeerbeeld van Aardse zinnen.

Sfeerbeeld Aardse zinnen.

Sferbeeld Aardse zinnen.

Sfeerbeeld Aardse zinnen.

Sfeerbeeld Aardse zinnen.

Sfeerbeeld Aardse zinnen.

Geborgen. Detail